Where the Magic Happens

During every campaign our excavation teams find a host of small finds like coins, sealing impressions, pearls and other objects from different time periods. When they are uncovered, it is normally not possible to recognize the exact shape & form or smaller details and what is depicted on them. Therefore, the finds have to be restored in the restoration laboratory. Here we will clean and restore the finds, so that smaller details and pictures can be identified and dated.

Yeryüzünde göründüklerinde, normalde tam formu veya üzerinde gösterilenleri tanımak mümkün değildir. Bu nedenle buluntuların koruma-onarim laboratuvarında restore edilmesi gerekmektedir. Laboratuvarımızda buluntuların detaylarının tespit edilmesini ve tarihlendirilmesini mümkün kılmaktayiz. Her kampanya sırasında sikke, mühür izi vb. gibi çok sayıda küçük buluntu bulunur.

The small finds are first photographed and documented, then we start our restoration and conversation work. For example, pearls, spindle whorls, sealing marks and impressions are cleaned dry or moist, depending on the material. If necessary, and if there is a limestone, chalk or sinter layer on the material, different processes are applied. Bronze objects are cleaned mechanically and covered with a protective coating. Iron finds are exposed by sandblasting and, in some cases, various tips of a Dremel. These will also be covered with a protective coating. A large potion of the metal finds are ancient coins which we need to clean very precisely in order to restore the delicate depictions and inscriptions on their surface.

Bu kapsamda Doliche Kazılarında geçen sene yürütülen çalışmalarda elenmemiş topraktan bir sürü mühür izi bu sene elimize geçip laboratuvarımıza gelmiştir. Laboratuvara kazıdan gelen küçük buluntular önce fotoğraflanıp belgelendikten sonra koruma ve onarim çalışmaları yapılır. Örneğin boncuklar, ağırşaklar, mühür izleri ve mühür baskı aleti malzemeye bağlı olarak kuru veya nemli, gerekirse ve malzemenin durumuna göre üstünde kalker tabakası varsa farklı işlemler uygulanır. Veya kazı alanından gelen birçok bronz buluntular mekanik olarak ortaya çıkarılir ve koruyucu bir kaplama ile kapatilir. Demir buluntular ise bir kumlama cihazı ve bazı durumlarda bir dişçi motorunun çeşitli uçlarıyla ortaya çıkarılmış ve ayrıca koruyucu bir kaplama ile korunmuştur.

This year, the excavation and sieving teams already found more than 1000 sealing impressions, which all need to be cleaned and conserved. Our next work will be cleaning and uncovering a big bronze jug. We are excited to discover the original surface and shape of the vessel. And also about any small treasures that will find their way into our restoration laboratory in the coming weeks!

Bunlardan biri olan sikke; üstündeki toprak tabakası hassas bir şekilde alınır. Ve koruyucu tabaka ile kaplanir. Bu yıl şimdiden 1000’den fazla mühür izi bulundu ve korunması gerekiyor. Bir sonraki işimiz ise toprak altindan gün yüzüne cikan bronzdan yapılmış büyük bir sürahiyi temizleyip ortaya çıkarmak. Orijinal yüzeyi ve formu keşfetmekten heyecan duyuyoruz.

by Laura Lun, Veronika Disl and Özgün Öykü Şanlı

Keep updated:

One thought on “Where the Magic Happens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: